Những bài trước mình cũng có viết đến 3 bài mở chặn link website khác nhau rồi , tùy vào những trường hợp mà chúng có thể tương thích theo từng phần khác nhau để mở , mình thấy ở 3 bài trước thì một số bạn unlock website mở vẫn bình thường một số bạn thì làm không được , nên hôm nay mình viết thêm 1 bài nâng cao nữa để hỗ trợ anh em trong việc gỡ chặn link trên Facebook..

Hướng dẫn mở chặn link website trên Facebook

Phần 1 : Kháng spam link web
Phần 2 : Mở chặn link website trên Facebook
Phần 3 : Xác minh website với facebook - unlock link web

Hướng dẫn mở chặn

Bước 1 : Các bạn truy cập trang Facebook dành cho PC các bạn tìm đến mục trung tâm trợ giúp ( hình dấu chấm ? )

Bước 2 : Các bạn tìm đến mục báo cáo sự cố tiếp tục chọn đã xảy ra lỗi

Các bạn tìm đến mục báo cáo sự cố tiếp tục chọn đã xảy ra lỗi

Bước 3: Sau khi đã mở xong thì một cửa sổ báo cáo sự cố của Facebook hiển thị ra các bạn điền lần lượt thông tin như sau :
  • Đầu tiên ở mục chọn một sản phẩm thì chọn mục khác. 
  • Dòng thứ 2 là soạn 1 đoạn kháng nghị gửi cho facebook , ở đây mình đã soạn sẵn rồi các bạn có thể dùng ngay luôn nhé. 

Facebook must apologize to me for blocking the link to the company's website, I certify that 100% of my website links are safe and legitimate have been proven by government organizations, I hope the information This facebook message confirms the opening of the link url link: Your web link. Thank you to the Facebook team
Ô thứ 3 là các bạn chỉ cần chụp một tấm ảnh màn hình mà site bạn đang bị chặn gửi lên Facebook thôi nhé.

Bước 4: Để tiếp tục kháng chặn link nâng cao thì các bạn truy cập vào biểu mẫu liên hệ nâng cao Tại Đây điền full vào form
  • Dòng đầu danh mục thì chọn khác 
  • Dòng 2 : copy đoạn thần chú kháng nghị mà mình đã soạn sẵn bên trên gửi cho facebook nhé. 

Bước 5: Các bạn tiếp tục truy cập vào biểu mẫu sau Tại Đây và copy đoạn thần chú bên trên để gửi thế thôi.

Lưu ý: Các bạn thay chữ "you link web" trong đoạn kháng nghị mà mình đã soạn sẵn thành link website bạn nhé.